فریب و حق اطلاع در تحقیقات بازار

  • فریب و حق اطلاع طرح های آزمایشی دستکاری های تجربی اغلب درجاتی از فریب را شامل می شود. در واقع، بدون فریب، محقق هرگز نمی‌داند که آیا موضوع تحقیق شرکت تحقیقات بازار دستکاری واقعی یا شرکت تحقیقات بازار درک آن‌ها از متغیر تجربی پاسخ می‌دهد یا خیر. شرکت تحقیقات بازار همین دلیل است که محققان گاهی اوقات از دارونما استفاده می‌کنند. دارونما یک اثر آزمایشی نادرست است که برای ایجاد درک یک اثر واقعی استفاده می شود. دو مصرف کننده را تصور کنید که هر کدام در مطالعه ای در مورد تأثیر یک مکمل گیاهی جدید بر فشار خون شرکت می کنند.
  • یکی از مصرف کنندگان بسته ای حاوی مکمل با طعم مرکبات دریافت می کند که قرار است در آب مخلوط شود و با صبحانه نوشیده شود. دیگری نیز یک بسته دریافت می کند، اما در این مورد بسته حاوی مخلوطی است که شرکت تحقیقات بازار سادگی آب را رنگ می کند و طعم مرکبات را ارائه می دهد. مصرف کننده دوم نیز معتقد است که مکمل واقعی را می نوشد. شرکت تحقیقات بازار این ترتیب، تأثیر روانی روی هر دو مصرف‌کننده یکسان است و هرگونه تفاوت واقعی در فشار خون بالا باید شرکت تحقیقات بازار دلیل گیاهان واقعی موجود در مکمل باشد. جالب توجه است که موضوعات تجربی اغلب برخی از آنها را نشان می دهند اثر دارونما که در آن صرف این باور که برخی از درمان‌ها اعمال شده است، باعث ایجاد اثری می‌شود. این نوع فریب را می توان اخلاقی دانست.
  • در درجه اول، محققانی که یک آزمایش را انجام می دهند، باید شرکت تحقیقات بازار طور کلی (1) همکاری عمدی موضوع تحقیق را شرکت تحقیقات بازار دست آورند و (2) متغیرهای تجربی واقعی اعمال شده پس از اتمام آزمایش را شرکت تحقیقات بازار طور کامل توضیح دهند. هر آزمایش باید شامل یک جلسه توجیهی باشد که در آن آزمودنی‌های تحقیق شرکت تحقیقات بازار طور کامل مطلع شوند و فرصتی برای پرسیدن هر گونه سؤالی که ممکن است در مورد آزمایش داشته باشند فراهم شود. تحقیقات خریدار رمز و راز گاهی اوقات محققان حتی در تحقیقات توصیفی ساده، سؤالات تحقیق واقعی را از پاسخ دهندگان خودداری می کنند. بنابراین می توان بین فریب و سکوت محتاطانه تمایز قائل شد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، گاهی اوقات ارائه سؤال واقعی تحقیق شرکت تحقیقات بازار پاسخ دهندگان شرکت تحقیقات بازار
  • سادگی شرکت تحقیقات بازار آنها اطلاعاتی بیشتر از نیاز آنها برای دادن پاسخ معتبر می دهد.
  • یک محقق ممکن است در مورد قیمت درک شده یک محصول سؤالاتی بپرسد که علاقه واقعی او شرکت تحقیقات بازار نحوه شکل گیری برداشت های کیفیت توسط مصرف کنندگان باشد. تحقیقاتی که با هدف بازاریابی کارکنان انجام می شود، گاهی اوقات شامل فریب نیز می شود. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، کارکنان گاهی اوقات پاسخ دهندگان منفعل در تحقیقات مشاهده ای شامل یک خریدار مرموز هستند. خریداران اسرارآمیز کارمندان یک شرکت تحقیقاتی هستند که برای «تظاهر» شرکت تحقیقات بازار خریداران واقعی دستمزد دریافت می کنند. یک خریدار مرموز شرکت تحقیقات بازار ندرت خود را شرکت تحقیقات بازار عنوان چیزی غیر از یک مشتری معرفی می کند. با این حال، از آنجایی که بیشتر کارمندان مشاغل خود را در ملاء عام انجام می دهند و رفتارهایی را انجام می دهند که شرکت تحقیقات بازار راحتی قابل مشاهده است، تحقیق با استفاده از خریداران مرموز شرکت تحقیقات بازار عنوان تجاوز شرکت تحقیقات بازار حریم خصوصی کارمند تلقی نمی شود. خریداران اسرارآمیز تقریباً در تمام زمینه‌های خرده‌فروشی و در اکثر خدمات معمول مصرف‌کننده از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها و صنایع گردشگری استفاده می‌شوند
  • محافظت در برابر آسیب محققان باید هر کاری که می توانند انجام دهند تا مطمئن شوند که شرکت کنندگان در تحقیق با شرکت در تحقیق آسیبی نبینند. اکثر تحقیقات بازاریابی شرکت کنندگان را در معرض هیچ آسیبی قرار نمی دهند. با این حال، محقق باید هر احتمالی را در نظر بگیرد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، اگر تحقیق شامل چشیدن غذا یا نوشیدنی باشد، این احتمال وجود دارد که یک شرکت کننده در تحقیق واکنش آلرژیک شدیدی داشته باشد. شرکت تحقیقات بازار طور مشاشرکت تحقیقات بازار، محققانی که در حال مطالعه در مورد جو محیط های خرده فروشی و محل کار هستند، اغلب بوها را با تزریق عطرهای خاص شرکت تحقیقات بازار هوا دستکاری می کنند.11 محقق گاهی اوقات در موقعیت دشواری قرار می گیرد. او باید شرکت تحقیقات بازار نحوی بفهمد که سوژه شرکت تحقیقات بازار چه چیزهایی حساسیت دارد، بدون اینکه شرایط واقعی آزمایش را فاش کند. یکی از راه‌هایی که می‌توان این کار را انجام داد، درخواست از آزمودنی‌ها برای ارائه فهرستی از آلرژی‌های احتمالی ظاهراً شرکت تحقیقات بازار عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی جداگانه است.
  • در مواقع دیگر، تحقیقات ممکن است شامل برخی آسی شرکت تحقیقات بازار روانی بالقوه باشد. این ممکن است شرکت تحقیقات بازار شکل استرس یا شرکت تحقیقات بازار شکل برخی درمان‌های تجربی باشد که برخی از اعتقادات را زیر سوال می‌برد. برای مثال، محققی که رفتار کمک‌رسانی را مطالعه می‌کند، ممکن است آزمودنی را شرکت تحقیقات بازار این باور برساند که شخص دیگری شرکت تحقیقات بازار نحوی آسیب دیده است. شرکت تحقیقات بازار این ترتیب محقق می تواند ببیند که یک سوژه قبل از انجام کاری برای کمک شرکت تحقیقات بازار فرد دیگر چقدر می تواند تحمل کند. در واقعیت، طرف مقابل معمولاً یک همکار پژوهشی است که شرکت تحقیقات بازار سادگی وانمود می‌کند که درد دارد. سه سوال کلیدی که می‌تواند تعیین کند که آیا یک شرکت‌کننده در تحقیق در نتیجه روش‌های آزمایشی غیراخلاقی رفتار می‌کند یا خیر، عبارتند از: 1. آیا موضوع تحقیق رضایت خود را برای شرکت در آزمایش ارائه کرده است؟ آیا موضوع تحقیق در معرض آسیب جسمی یا روانی قابل توجهی قرار گرفته است؟ 3. آیا می توان موضوع تحقیق را شرکت تحقیقات بازار راحتی شرکت تحقیقات بازار حالت اولیه خود بازگرداند؟ موضوع رضایت در آزمایش‌ها مشکل است، زیرا محقق نمی‌تواند دقیقاً موضوع تحقیق را زودتر از موعد مشخص کند وگرنه اعتبار آزمایش شرکت تحقیقات بازار خطر می‌افتد. بعلاوه، معمولاً شرکت تحقیقات بازار آزمودنی‌های تحقیقات تجربی انگیزه‌هایی برای شرکت داده می‌شود. بعداً در این کتاب بیشتر در این مورد خواهیم داشت، اما از نظر اخلاقی، انگیزه ها باید همیشه غیر اجباری باشند. شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر، یک عضو هیئت علمی که شرکت تحقیقات بازار دنبال داوطلب است، در صورت عدم شرکت در یک آزمایش، نباید از نمره دانش آموز خودداری کند. بنابراین، داوطلب باید بدون ترس از آسیب شرکت تحقیقات بازار خاطر نه گفتن، رضایت خود را ارائه دهد و در مورد خطرات احتمالی موجود نظر داشته باشد. اگر پاسخ سوال دوم مثبت است، تحقیق نباید انجام شود. اگر پاسخ سوال دوم منفی باشد و رضایت حاصل شود، دستکاری مشکل اخلاقی ایجاد نمی کند و محقق می تواند اقدام کند. سوال سوم واقعاً برای درک اینکه تا چه حد می‌توان در اعمال دستکاری‌ها در موضوع تحقیق پیش رفت، مفید است. اگر پاسخ سوال سوم منفی است، نباید تحقیق را انجام داد. عکس فوری پژوهشی در صفحه بعد استفاده از هیپنوتیزم در تحقیقات بازاریابی را مورد بحث قرار داد. اگر حالت هیپنوتیزم باعث آسیب شدید شرکت‌کننده شود یا نتوان او را شرکت تحقیقات بازار راحتی شرکت تحقیقات بازار حالت قبل از هیپنوتیزم برگرداند، نباید از روش تحقیق استفاده کرد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، اگر مصرف کننده تعداد زیادی خرید تحت هیپنوتیزم انجام دهد و عمیقاً در بدهی فرو رود، بازگرداندن او شرکت تحقیقات بازار حالت اولیه ممکن است دشوار باشد. اگر چنین است، استفاده از هیپنوتیزم احتمالاً نامناسب است. اگر پاسخ این سوال مثبت است، دستکاری اخلاقی است. بسیاری از شرکت‌های تحقیقاتی و عملاً همه دانشگاه‌ها در حال حاضر یک کمیته بررسی موضوعات انسانی دارند. این کمیته‌ای است که شرکت تحقیقات بازار دقت طرح تحقیق پیشنهادی را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که هیچ آسیبی شرکت تحقیقات بازار هیچ شرکت‌کننده‌ای در پژوهش وارد نمی‌شود. یک مزیت جانبی این کمیته این است که همچنین می تواند رویه ها را بررسی کند تا مطمئن شود با اجرای طرح خاص مشکل قانونی ایجاد نمی شود. گاهی برای اشاره شرکت تحقیقات بازار این کمیته از نام هیئت بازبینی نهادی (IRB) استفاده می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *