گروه های کانون و تحقیقات بازار

محققان و تصمیم گیرندگان در سوی دیگر قرار دارند. اگر تصمیم گیرندگان در شهر یا کشور دیگری قرار دارند، جلسه ممکن است از طریق ارتباط ویدیویی زنده نشان داده شود. چه از طریق ویدئوی زنده یا یک آینه دو طرفه، برخی بررسی‌ها در مورد تفسیرهای نهایی از طریق توانایی تماشای واقعی تحقیق انجام شده ارائه می‌شود. دوم، جلسات گروه متمرکز معمولاً روی نوار صوتی یا تصویری ضبط می‌شوند. بعداً، بررسی دقیق جلسه ضبط شده می تواند بینش بیشتری ارائه دهد و شرکت تحقیقات بازار رفع اختلافات در مورد آنچه اتفاق افتاده کمک کند.

 ■ تصویر گروه تمرکز

گروه های کانونی اغلب برای غربالگری مفهوم و اصلاح مفهوم استفاده می شوند. این مفهوم ممکن است شرکت تحقیقات بازار طور مداوم اصلاح شود، اصلاح شود، و دوباره آزمایش شود تا زمانی که مدیریت باور کند که قابل قبول است. در حالی که تلاش های اولیه RJR برای سیگارهای بدون دود در ایالات متحده شکست خورد، فیلیپ موریس در حال توسعه یک سیگار بدون دود برای بازار بریتانیا است. از گروه‌های کانونی برای کمک شرکت تحقیقات بازار درک چگونگی دریافت محصول و شرکت تحقیقات بازاربود آن استفاده می‌شود. شرکت تحقیقات بازار پاسخ‌دهندگان گروه تمرکز داوطلبانه نمونه‌هایی از محصول ارائه می‌شود و سپس آن‌ها بین خود درباره آن بحث می‌کنند. نتایج مصاحشرکت تحقیقات بازار نشان می‌دهد که ویژگی‌های کلیدی محصول که باید منتقل شود این واقعیت است که هیچ خاکستر، دود جانبی و بوی بسیار کمی تولید نمی‌کند. انتظار می‌رود این باورها منجر شرکت تحقیقات بازار نگرش مثبت شود. پاسخ دهندگان گروه تمرکز نگرانی کمی در مورد نحوه عملکرد سیگار نشان می دهند. سیگاری ها بر این باورند که اگر افراد غیرسیگاری با قرار گرفتن در نزدیکی فردی که از «سیگار الکترونیکی» استفاده می کند، تحریک نشوند، از این محصول استفاده خواهند کرد. بنابراین، گروه‌های تمرکز در پالایش محصول و ایجاد یک نظریه در مورد نحوه بازاریابی آن مفید هستند.

مشخصه مربوطه شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، اگر موضوع شامل شرکت تحقیقات بازار بود آموزش مدارس محلی باشد، گروه احتمالاً نباید شامل والدین غیر والدین یا والدینی باشد که برنامه ای برای بچه دار شدن ندارند. پاسخ دهندگان در این مورد باید والدینی باشند که احتمالاً کودکی را وارد مدرسه می کنند یا در حال حاضر در حال تحصیل هستند.

حتی پس از غربالگری دقیق، برخی از مصرف‌کنندگانی که با مشخصات مورد نظر مطابقت دارند، شرکت‌کنندگان گروه تمرکز ضعیفی را ایجاد می‌کنند، زیرا تمایلی شرکت تحقیقات بازار بیان دیدگاه‌های خود ندارند یا از سوی دیگر، شرکت تحقیقات بازار این دلیل که غالب هستند. هنگامی که یک محقق شرکت کنندگان خوبی در گروه تمرکز پیدا می کند، ممکن است وسوسه شود که بارها و بارها از آنها استفاده کند. آیا این مناسب است؟ آیا پاسخ دهندگان باید شرکت تحقیقات بازار این دلیل استخدام شوند که آزادانه بحث های زیادی را بدون سرسختی ارائه می دهند یا شرکت تحقیقات بازار این دلیل که دارای ویژگی های مطلوب با توجه شرکت تحقیقات بازار موضوع گروه تمرکز هستند؟ این سوالی است که ممکن است برنامه ریز گروه متمرکز با آن روبرو شود. مشتری تحقیقی را در نظر بگیرید که نوارهای ویدئویی از یک سری شش گروه متمرکز را که در مورد طرح های جدید لوازم آشپزخانه انجام شده است، مشاهده می کند. مشتری متوجه می‌شود که چهار پاسخ‌دهنده در بیش از یکی از شش مصاحشرکت تحقیقات بازار گروهی متمرکز ظاهر شدند و ده پاسخ‌دهنده در گروه‌های کانونی که توسط همان محقق در مورد موضوع دیگری شش ماه قبل انجام شده بود، ظاهر شدند. هر زمان که شرکت تحقیقات بازار تنوع نظرات نیاز باشد، تکیه بر آنچه اساساً شرکت تحقیقات بازار پاسخ دهندگان گروه متمرکز حرفه ای تبدیل می شود، احتمالاً مناسب نیست. محقق باید تلاش بیشتری را برای یافتن پاسخ دهندگان جدید شرکت تحقیقات بازار جای تکیه بر پاسخ دهندگانی که شرکت تحقیقات بازار راحتی در دسترس و شرکت تحقیقات بازار طور مناسب پرحرف هستند، انجام دهد.

ترکیب گروه

اندازه ایده آل گروه تمرکز شش تا ده نفر است. اگر گروه خیلی کوچک باشد، یک یا دو نفر ممکن است بقیه را بترسانند. گروه هایی که خیلی بزرگ هستند ممکن است اجازه مشارکت کافی را برای هر یک از اعضای گروه ندهند.

شرکت تحقیقات بازار نظر می‌رسد گروه‌های همگن شرکت تحقیقات بازارترین کار را دارند زیرا شرکت تحقیقات بازار محققان اجازه می‌دهند روی مصرف‌کنندگانی با سبک زندگی، تجربیات و مهارت‌های ارتباطی مشاشرکت تحقیقات بازار تمرکز کنند. این شانس یک گروه تمرکز بیش از حد متضاد را کاهش می‌دهد، اما با این واقعیت همخوانی دارد که بیشتر بازاریابی شرکت تحقیقات بازار سمت بخش‌های بازار است تا همه مصرف‌کنندگان. از منظر قوم نگاری، پاسخ دهندگان تحقیق کیفی باید همه اعضای یک فرهنگ منحصر شرکت تحقیقات بازار فرد و قابل شناسایی باشند. وانت ها ممکن است از یک مصاحشرکت تحقیقات بازار گروهی متمرکز که فقط از علاقه مندان شرکت تحقیقات بازار اسکیت برد تشکیل شده است، شرکت تحقیقات بازارره مند شوند. شاید بتوان شرکت کنندگان را از یک پارک اسکیت محلی استخدام کرد.

هنگامی که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها اعلامیه های خدمات عمومی در مورد ایدز را از طریق گروه های متمرکز آزمایش کرد، متوجه شد که گروه های تک نژادی و گروه های مختلف نژادی

 تصور کنید که تفاوت‌هایی در واکنش‌ها شرکت تحقیقات بازار قوانین محدودکننده بیشتر رفتار سیگار کشیدن در میان گروهی از سیگاری‌ها در مقایسه با گروهی از غیرسیگاری‌ها وجود دارد.

 واکنش متفاوتی نشان داد. با انجام گروه‌های متمرکز جداگانه، سازمان توانست بینش‌های مهمی در مورد اینکه کدام استراتژی‌های خلاق برای مخاطبان هدف در مقایسه با مخاطبان گسترده مناسب‌تر است، شرکت تحقیقات بازار دست آورد.

محققانی که مایل شرکت تحقیقات بازار جمع‌آوری اطلاعات از انواع مختلف افراد هستند باید چندین گروه متمرکز را تشکیل دهند. یک نمونه کلی متنوع ممکن است با استفاده از گروه های مختلف شرکت تحقیقات بازار دست آید، حتی اگر هر گروه همگن باشد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، در بحث در مورد کارهای خانه، ممکن است از چهار گروه استفاده شود.

  1. 1. مردان متاهل
  2. 2. زنان متاهل
  3. 3. مردان مجرد
  4. 4. زنان مجرد

اگرچه هر گروه یکسان است، اما با استفاده از چهار گروه، محققان نظرات طیف گسترده ای از پاسخ دهندگان را شرکت تحقیقات بازار دست می آورند. شرکت تحقیقات بازار طور مشاشرکت تحقیقات بازار، یک قانون سرانگشتی این است که چهار جلسه گروه متمرکز، هر کدام در یک شهر متفاوت، می‌توانند نیازهای تحقیقاتی اکتشافی را در مورد محصول مشترک مصرف‌کننده یا مسائل احتمالی توسعه کارکنان برآورده کنند.

مدیر گروه تمرکز

در طول یک مصاحشرکت تحقیقات بازار گروهی متمرکز، یک مدیر تضمین می کند که همه فرصتی برای صحبت دارند و او نیز در بحث مشارکت می کند.

چندین ویژگی وجود دارد که یک مجری خوب باید از آن برخوردار باشد.

  1. 1. ناظم باید با گروه ارتباط برقرار کند تا تعامل بین همه شرکت کنندگان را ارتقا دهد. ناظم باید کسی باشد که واقعاً شرکت تحقیقات بازار مردم علاقه مند باشد، شرکت تحقیقات بازار حرف های دیگران با دقت گوش دهد، و بتواند شرکت تحقیقات بازار راحتی ارتباط برقرار کند، اعتماد مردم را شرکت تحقیقات بازار دست آورد و باعث شود آنها احساس آرامش و اشتیاق برای صحبت کنند.
  2. 2. ناظم باید شنونده خوبی باشد. گوش دادن دقیق بسیار مهم است زیرا هدف مصاحشرکت تحقیقات بازار گروهی تحریک پاسخ های خود شرکت تحقیقات بازار خودی است. بدون مهارت خوب گوش دادن، ناظم ممکن است گروه را در جهتی غیرمولد هدایت کند.
  3. 3. مجری باید سعی کند نظرات خود را مداخله نکند. ناظران خوب معمولاً کمتر می گویند تا بیشتر. آنها می توانند با پیگیری های کلی مانند «درباره آن حادثه شرکت تحقیقات بازار ما بیشتر بگویید» یا «تجر شرکت تحقیقات بازار های شما چگونه شبیه یا متفاوت از آنچه که اخیراً شنیدید، بحث سازنده ای را تحریک می کنند؟» ناظم باید مخصوصاً مراقب باشد که سؤالات مهمی مانند «شما کورن فلکس دوست دارید، نه؟» نپرسد.
  4. ناظم باید بتواند بحث را کنترل کند بدون اینکه زیاده روی کند. نقش ناظم نیز تمرکز بحث بر روی حوزه های مورد توجه است. وقتی موضوعی دیگر ایده های تازه ایجاد نمی کند، ناظم مؤثر جریان بحث را تغییر می دهد. ناظم کنترل کامل بحث را شرکت تحقیقات بازار گروه نمی دهد، اما معمولاً سؤالاتی را در مورد موضوعات مرتبط با مدیریت آماده کرده است. با این حال، زمان این سؤالات در بحث و نحوه طرح آنها شرکت تحقیقات بازار صلاحدید ناظم واگذار می شود. بنابراین اصطلاح گروه متمرکز از وظیفه ناظم نشات می گیرد. او با درخواست یک بحث کلی شروع می کند، اما معمولاً در طول جلسه بر روی موضوعات خاص تمرکز می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *