نظریه پایه در تحقیقات بازاریابی

 نظریه پایه احتمالاً کمتر از پدیدارشناسی یا قوم نگاری در تحقیقات تجاری استفاده می شود. نظریه پایه یک تحقیق استقرایی را نشان می دهد که در آن محقق سوالاتی را در مورد اطلاعات ارائه شده توسط پاسخ دهندگان یا برگرفته از سوابق تاریخی مطرح می کند. محقق سوالات را از خود می پرسد و شرکت تحقیقات بازار طور مکرر پاسخ ها را زیر سوال می برد تا توضیحات عمیق تری شرکت تحقیقات بازار دست آورد. گراندد تئوری شرکت تحقیقات بازار ویژه در موقعیت های بسیار پویا که شامل تغییرات سریع و قابل توجه است، قابل استفاده است. دو سوال کلیدی که محقق نظریه زمینه ای مطرح می کند این است که “اینجا چه اتفاقی می افتد؟” و «چگونه متفاوت است؟» 23 وجه تمایز گراندد تئوری این است که با یک نظریه شروع نمی شود، بلکه در عوض از هر چیزی که از یک حوزه تحقیق بیرون می آید، آن را استخراج می کند.

شرکتی را در نظر بگیرید که شرکت تحقیقات بازار یک محقق مراجعه می کند تا بررسی کند که آیا نیروی فروش آن شرکت تحقیقات بازار اندازه پنج سال گذشته مؤثر است یا خیر. محقق از نظریه زمینه ای برای کشف یک توضیح بالقوه استفاده می کند. یک نظریه شرکت تحقیقات بازار صورت استقرایی بر اساس تجزیه و تحلیل متن ده ها جلسه فروش که در پنج سال گذشته ثبت شده بود، ایجاد می شود. با زیر سوال بردن رویدادهای مورد بحث در مصاحشرکت تحقیقات بازار های فروش و تجزیه و تحلیل تفاوت ها در موقعیت هایی که ممکن است منجر شرکت تحقیقات بازار بحث شده باشد، محقق قادر شرکت تحقیقات بازار ایجاد یک نظریه است. این نظریه نشان می دهد که با افزایش اتکا شرکت تحقیقات بازار ایمیل و سایر دستگاه های فناورانه برای ارتباط، فروشندگان شرکت تحقیقات بازار اندازه پنج سال قبل شرکت تحقیقات بازار طور غیررسمی با یکدیگر ارتباط برقرار نمی کنند.

نرم افزارهای رایانه ای نیز می توانند در توسعه نظریه زمینه ای مفید باشند. در مثال ون ما، محقق ممکن است داستان‌های اسکیت‌بردبازان از تجربیات خوب و بد اسکیت را با پرسش از رویدادها و تغییرات توصیف شده تفسیر کند. اینها ممکن است تئوری هایی را در مورد نقشی که برندهای خاص در شکل دادن شرکت تحقیقات بازار یک تجرشرکت تحقیقات بازار خوب یا بد ایفا می کنند ارائه دهد. از طرف دیگر، نظریه پردازان پایه اغلب بر بازنمایی های بصری تکیه می کنند. درست مانند متن، سؤالات را می توان در تلاش برای توسعه تئوری در تصاویر بصری اعمال کرد.

مطالعات موردی صرفاً شرکت تحقیقات بازار سابقه مستند یک شخص، گروه، سازمان یا رویداد خاص اشاره دارد. معمولاً، یک مطالعه موردی ممکن است پذیرش یا رد یک محصول خاص توسط مصرف کنندگان را توصیف کند. روش دیگر، مطالعات موردی ممکن است رویدادهای یک شرکت خاص را که محصول جدیدی را معرفی می‌کند یا با برخی بحران‌های مدیریتی برخورد می‌کند، توصیف کند. موارد کتاب درسی نمونه این نوع مطالعه موردی است. مصاح شرکت تحقیقات بازار های بالینی مصرف کنندگان فردی می تواند یک مطالعه موردی را نشان دهد. اینها ممکن است بر تجربیات خود با برندها یا محصولات خاص تمرکز کنند. سپس مطالعات موردی را می توان برای موضوعات مهم تجزیه و تحلیل کرد. مضامین با بسامد پیدایش همان اصطلاح (یا مترادف) در توصیف روایت شناسایی می شوند. مضامین ممکن است در کشف متغیرهای مرتبط با توضیحات بالقوه مفید باشند.

مطالعات موردی معمولاً در تجارت استفاده می شود. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، مطالعات موردی برندهایی که محصولات “لوکس” را می فروشند شرکت تحقیقات بازار ارائه بینشی در مورد آنچه که یک برند معتبر را تشکیل می دهد کمک کرد. یک محقق بازاریابی شرکت تحقیقات بازار دقت مطالعات موردی برچسشرکت تحقیقات بازارای شراب درجه یک (مانند Penfold’s Grange) از جمله روش‌های تولید و بازاریابی را انجام داد. این تجزیه و تحلیل نشان داد که یک عنصر کلیدی برای یک برند معتبر ممکن است اصالت باشد. مزیت اصلی مطالعه موردی این است که کل یک سازمان یا موجودیت را می توان با توجه دقیق شرکت تحقیقات بازار جزئیات مورد بررسی عمیق قرار داد. این توجه بسیار متمرکز، محقق را قادر می‌سازد تا ترتیب رویدادها را در حین وقوع شرکت تحقیقات بازار دقت مطالعه کند یا بر شناسایی روابط بین کارکردها، افراد یا موجودیت‌ها تمرکز کند. انجام یک مطالعه موردی اغلب مستلزم همکاری طرفی است که تاریخچه او در حال مطالعه است. این آزادی در جستجوی هر داده ای که محقق مهم بداند، موفقیت هر مطالعه موردی را شرکت تحقیقات بازار شدت شرکت تحقیقات بازار هوشیاری، خلاقیت، هوش و انگیزه فردی که تجزیه و تحلیل موردی را انجام می دهد وابسته می کند.

مصاح شرکت تحقیقات بازار گروهی متمرکز یک مصاح شرکت تحقیقات بازار بدون ساختار و جریان آزاد با گروه کوچکی از افراد، معمولا بین شش تا ده نفر است. گروه های کانونی توسط یک ناظم آموزش دیده رهبری می شوند که از قالبی انعطاف پذیر پیروی می کند که گفتگوی بین پاسخ دهندگان را تشویق می کند. موضوعات متداول گروه تمرکز شامل برنامه های کارکنان، معانی برند، مشکلات مربوط شرکت تحقیقات بازار محصولات، مضامین تبلیغاتی یا مفاهیم محصول جدید است.

این گروه در یک مکان مرکزی در یک زمان مشخص گرد هم می آیند. شرکت‌کنندگان ممکن است از مصرف‌کنندگانی که در مورد رنگ مو صحبت می‌کنند، مهندسان نفتی که در مورد مشکلات «روغن پچ» صحبت می‌کنند، کودکانی که در مورد اسباب‌بازی‌ها صحبت می‌کنند، یا کارمندانی که در مورد شغل خود صحبت می‌کنند متفاوت باشند. یک ناظم با ارائه برخی بیانیه آغازین شروع می‌کند تا بحث را شرکت تحقیقات بازار طور گسترده در بحث هدایت کند. جهت مورد نظر در حالت ایده آل، موضوعات بحث شرکت تحقیقات بازار ابتکار گروه ظاهر می شود، نه ناظم. مطابق با رویکردهای پدیدارشناختی، ناظران باید از سؤال مستقیم خودداری کنند مگر اینکه کاملاً ضروری باشد.

■ مزایای شرکت تحقیقات بازار های گروهی متمرکز

گروه‌های تمرکز شرکت تحقیقات بازار افراد اجازه می‌دهند تا احساسات، اضطراشرکت تحقیقات بازارا و ناامیدی‌های واقعی‌شان و همچنین عمق اعتقاداتشان را شرکت تحقیقات بازار زبان خودشان مورد بحث قرار دهند. در حالی که رویکردهای دیگر نیز ممکن است تقریباً همین کار را انجام دهند، گروه‌های تمرکز چندین مزیت را ارائه می‌دهند.

  1. 1. نسبتا سریع
  2. 2. آسان برای اجرا
  3. 3. شرکت تحقیقات بازار پاسخ دهندگان اجازه دهید تا از ایده های یکدیگر عقب نشینی کنند
  4. 4. دیدگاه های متعدد ارائه کنید
  5. 5. انعطاف پذیری برای اجازه دادن شرکت تحقیقات بازار توضیحات بیشتر
  6. درجه بالای بررسی

سرعت و سهولت

در شرایط اضطراری، سه یا چهار جلسه گروهی را می توان در یک هفته یا بیشتر انجام داد، تجزیه و تحلیل و گزارش کرد. تعداد زیادی از شرکت های تحقیقاتی که مصاحشرکت تحقیقات بازار های گروه متمرکز را انجام می دهند، یافتن شخصی برای انجام تحقیق را آسان می کند. عملاً هر ایالت در ایالات متحده شامل چندین شرکت تحقیقاتی است که دارای امکانات گروه متمرکز خاص خود هستند. شرکت‌هایی که دارای بخش‌های تحقیقاتی بزرگ هستند، احتمالاً حداقل یک مدیر گروه کانونی واجد شرایط دارند، بنابراین نیازی شرکت تحقیقات بازار برون‌سپاری گروه تمرکز ندارند.

علاوه بر این، رویکرد گروهی ممکن است افکاری را ایجاد کند که در غیر این صورت تولید نمی‌شوند. تعامل بین پاسخ دهندگان شرکت تحقیقات بازار آنها اجازه می دهد تا از ایده های یکدیگر عقب نشینی کنند. شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر، یکی از پاسخ‌دهندگان فکر را در میان دیگران تحریک می‌کند و با ادامه این فرآیند، بینش‌های خلاقانه فزاینده‌ای امکان‌پذیر است. اظهار نظر یک فرد اغلب زنجیره‌ای از پاسخ‌ها را از سوی سایر شرکت‌کنندگان برمی‌انگیزد. ماهیت اجتماعی گروه تمرکز همچنین شرکت تحقیقات بازار بیان دیدگاه های متعدد کمک می کند زیرا هر فرد دیدگاه خاصی را شرکت تحقیقات بازار اشتراک می گذارد.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری مصاحشرکت تحقیقات بازار های گروهی متمرکز، شرکت تحقیقات بازار ویژه زمانی که با فرمت نظرسنجی ساختارمندتر و سفت و سخت تر مقایسه شود، سودمند است. موضوعات متعددی را می توان مورد بحث قرار داد و بینش های بسیاری را می توان شرکت تحقیقات بازار دست آورد، شرکت تحقیقات بازار ویژه با توجه شرکت تحقیقات بازار تغییرات رفتار مصرف کننده در موقعیت های مختلف. پاسخ هایی که بعید است در یک نظرسنجی ظاهر شوند، اغلب در مصاحشرکت تحقیقات بازار های گروهی ظاهر می شوند: «اگر یکی از سه مارکی است که من گاهی اوقات استفاده می کنم و اگر در فروش باشد، آن را می خرم. در غیر این صورت، من مارک معمولی ام را می خرم» یا «اگر روز گرم است و باید شرکت تحقیقات بازار کل محله خدمت کنم، کول اید را درست می کنم. در غیر این صورت، من شرکت تحقیقات بازار آنها دکتر فلفل یا کوکاکولا می دهم.

اگر محققی در حال بررسی یک گروه هدف برای تعیین اینکه چه کسی یک نوشیدنی خاص را مصرف می‌کند یا اینکه چرا مصرف‌کننده یک برند خاص را می‌خرد، بررسی می‌کند، عوامل موقعیتی باید در هر تفسیری از نظرات پاسخ‌دهنده گنجانده شود. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، در وضعیت فوق، این واقعیت که یک نوشیدنی خاص مصرف می شود باید مورد توجه قرار گیرد. گفتن اینکه Kool-Aid شرکت تحقیقات بازار طور کلی ترجیح داده می شود نامناسب است. تفسیر مناسب شرکت تحقیقات بازار موقعیت خاص بستگی دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *