مصاحبه عمیق و شرکت تحقیقات بازار

یک جایگزین برای گروه متمرکز، مصاح شرکت تحقیقات بازار عمیق است. مصاح شرکت تحقیقات بازار عمیق یک مصاحبه شرکت تحقیقات بازار انفرادی بین یک محقق حرفه ای و یک پاسخ دهنده تحقیق است. مصاحشرکت تحقیقات بازار‌های عمیق تقریباً مشاشرکت تحقیقات بازار مصاحشرکت تحقیقات بازار‌های روان‌شناختی و بالینی است، اما با هدفی متفاوت. گزیده ای از یک مصاحشرکت تحقیقات بازار عمیق آورده شده است. مصاحشرکت تحقیقات بازار ها شرکت تحقیقات بازار پژوهشگران اجازه داد تا نظریه ای در مورد نحوه واکنش کودکان شرکت تحقیقات بازار تبلیغات محصول ایجاد کنند. در هر مورد، کودک واکنش‌های خود شرکت تحقیقات بازار تبلیغات یا خاطراتش را توضیح می‌داد.

مانند مدیران گروه متمرکز، نقش مصاح شرکت تحقیقات بازار گر در مصاحبه شرکت تحقیقات بازار عمیق بسیار مهم است. او باید فردی بسیار ماهر باشد که بتواند پاسخگو را تشویق کند تا آزادانه صحبت کند بدون اینکه در جهت گیری مکالمه تأثیر بگذارد. سوالات کاوشگر حیاتی هستند.

نردبان اصطلاحی است که برای یک رویکرد خاص برای کاوش استفاده می شود و از پاسخ دهندگان می خواهد تفاوت های بین برندها را در سطوح مختلف مقایسه کنند. مصاحشرکت تحقیقات بازار شبکه‌ای فهرستی رویکردی است که در اواسط قرن بیستم برای انجام مصاحشرکت تحقیقات بازار‌هایی ایجاد شد که روش‌هایی را که مردم مفاهیم را متمایز می‌کردند، نشان می‌داد. نردبانی از رویکرد شبکه رپرتوری مشتق شده است و در شناسایی معنای بالقوه نام های تجاری بسیار مفید است. آنچه معمولاً با نردبان نتیجه می شود این است که پاسخ دهندگان ابتدا چیزها را با استفاده از تمایزات سطح ویژگی تشخیص می دهند، دوم تمایزات سطح سود، و سوم تمایزات در سطح ارزش یا انگیزه برای مثال، نردبان می‌تواند دو برند از کفش‌های اسکیت‌برد را بر اساس الف) موادی که از آن ساخته شده‌اند، ب) راحتی که فراهم می‌کنند و ج) هیجانی که ایجاد می‌کنند، تشخیص دهد.

کاوشگری

 یک تکنیک مصاحشرکت تحقیقات بازار که سعی می‌کند توضیحات عمیق‌تر و مفصل‌تری را از آن استخراج کند

پژوهشگران اغلب احساس می کنند که در طول تحقیق کیفی، پاسخ دهنده نیاز شرکت تحقیقات بازار ارائه توضیحات عمیق تری دارد. در واقع، مصاحشرکت تحقیقات بازار بین محققان و تصمیم گیرندگان اغلب شبیه یک مصاحشرکت تحقیقات بازار عمیق است. مصاحشرکت تحقیقات بازار با تصمیم گیرندگان کلیدی نیز می تواند یکی از شرکت تحقیقات بازارترین راه ها برای شناسایی علائم کلیدی مشکل باشد. شرکت تحقیقات بازار یاد داشته باشید که همه مشکلات دارای علائم هستند همانطور که بیماری انسان از طریق علائم تشخیص داده می شود. پس از شناسایی علائم، محقق باید برای شناسایی علل احتمالی این تغییرات بررسی کند. پروبینگ یک تکنیک مصاحشرکت تحقیقات بازار است که سعی می کند توضیحات عمیق تر و مفصل تری از بحث استخراج کند. این بحث ممکن است شامل علل بالقوه مشکل باشد. این فرآیند کاوش احتمالاً در شناسایی متغیرهای کلیدی که کاندیدای اصلی برای مطالعه هستند بسیار مفید خواهد بود. کاربرد ابزارهای تحقیق کیفی در کاوش می تواند بسیار مفید باشد. کاوشگری باید در چندین بعد کلیدی انجام شود.

  1.  شفاف سازی – از تصمیم گیرنده بخواهید دقیقاً معنی عبارات یا اصطلاحات خاص را توضیح دهد.
  2.  تفکر آزاد – با گفتن «چه چیزی باعث می‌شود شرکت تحقیقات بازار آن فکر کنید»، تداعی‌های ذهنی را بخواهید.
  3.  مکث – محقق گاهی اوقات می تواند مکث کند و چیزی نگوید. سکوت ممکن است شرکت تحقیقات بازار تصمیم گیرنده انگیزه دهد تا شرکت تحقیقات بازار روشی معنادار توضیح دهد.
  4.  تضاد – از تصمیم گیرنده بخواهید توضیح دهد که چگونه رویدادهای مورد بحث مشاشرکت تحقیقات بازار یا متفاوت با سایر رویدادها هستند.
  5.  معنی: از تصمیم گیرنده بخواهید «چیزی شرکت تحقیقات بازار من بگوید» یا نکته جالبی را توضیح دهد.
  6.  مهمتر از همه، محقق باید بپرسد “چه چیزی تغییر کرده است؟” سپس، محقق باید برای شناسایی علل بالقوه تغییر، عمیق‌تر کاوش کند.

در خطر تکراری شرکت تحقیقات بازار نظر رسیدن، مهم است که محقق مکرراً بررسی کند تا مطمئن شود که برخی از تغییرات مهم نادیده گرفته نشده است.

علاوه بر این، محقق باید شرکت تحقیقات بازار دنبال تغییرات در اسناد شرکت، از جمله صورت های مالی و گزارش های عملیاتی باشد. تغییرات همچنین ممکن است با ردیابی اخبار مربوط شرکت تحقیقات بازار رقبا و مشتریان شناسایی شوند. شکل 5.5 خلاصه ای از این رویکرد را ارائه می دهد.

تقریباً هر موقعیتی را می توان با کاوش از دیدگاه های مختلف ترسیم کرد. یک مشکل قیمت‌گذاری ممکن است شرکت تحقیقات بازار عنوان یک مشکل تصویر برند دوباره بیان شود. مردم انتظار دارند محصولات با کیفیت بالا قیمت های بالاتری داشته باشند. یک مشکل کیفیت ممکن است شرکت تحقیقات بازار عنوان یک مشکل بسته بندی بازنویسی شود. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک شرکت چیپس سیب‌زمینی فکر می‌کرد که تفاوت کیفیت بین سیب‌زمینی‌هایشان و رقبایشان دلیل این علامت کاهش سهم بازار است. با این حال، یکی از سؤالات تحقیق که در نهایت نتیجه گرفت، شرکت تحقیقات بازار ترجیحات مصرف کننده برای بسته بندی مربوط می شود. در پایان، تحقیقات نشان داد که مصرف‌کنندگان یک بسته فویل را ترجیح می‌دهند، زیرا شرکت تحقیقات بازار تراشه‌ها کمک می‌کند تازه‌تر بمانند. بنابراین، شکاف کلیدی یک شکاف بسته است!

برگزاری مکالمه در پژوهش کیفی یک رویکرد غیررسمی جمع آوری داده است که در آن محقق یک پاسخ دهنده را در بحث در مورد موضوع مربوطه درگیر می کند. هدف این است که پاسخ دهنده در مورد تجربیات زیسته خود گفتگو کند. معنا از گفتگوی حاصل استخراج خواهد شد. رویکرد محاوره‌ای شرکت تحقیقات بازار تحقیق کیفی شرکت تحقیقات بازار‌ویژه در تحقیقات پدیدارشناختی و برای توسعه نظریه پایه مناسب است. در تجرشرکت تحقیقات بازار ما در ون، محقق ممکن است شرکت تحقیقات بازار سادگی مکالمه ای را در مورد تبدیل شدن شرکت تحقیقات بازار یک «اسکیت باز» ضبط کند. دیالوگ شرکت تحقیقات بازار دست آمده را می‌توان برای مضامین و طرح‌ها تحلیل کرد. نتیجه ممکن است بینشی جالب و بدیع در مورد الگوهای مصرف اسکیت‌بازان باشد، برای مثال، اگر پاسخ‌دهنده بگوید: زمانی می‌دانستم که یک اسکیت باز واقعی هستم، نه فقط برای سوار شدن، بلکه برای پوشیدن وانت.» این موضوع ممکن است شرکت تحقیقات بازار یک طرح مناسک گذر متصل شود و نشان دهد که ون ها چگونه در این فرآیند نقش دارند. فناوری همچنین بر تحقیقات محاوره ای تأثیر می گذارد. ارتباطات آنلاین مانند بررسی های ارسال شده می تواند شرکت تحقیقات بازار عنوان یک مکالمه تلقی شود. شرکت ها ممکن است مشکلات محصول و ایده هایی برای غلشرکت تحقیقات بازار بر آنها را با تجزیه و تحلیل این گفتگوهای مشتری مبتنی بر رایانه کشف کنند. یک رویکرد مکالمه سودمند است زیرا انجام هر مصاحبه شرکت تحقیقات بازار معمولاً ارزان است. برخلاف مصاحشرکت تحقیقات بازار‌های عمیق یا گروه‌های کانونی، پاسخ‌دهندگان نیازی شرکت تحقیقات بازار دریافت پول ندارند زیرا آنها علاقه‌مند شرکت تحقیقات بازار یک حوزه محصول هستند. اغلب، مکالمه شرکت تحقیقات بازار صورت خود شرکت تحقیقات بازار خود، بدون تنظیم کمی یا بدون نیاز شرکت تحقیقات بازار هر گونه محیط رسمی مانند استودیو گروه متمرکز انجام می شود. هنگامی که محقق با آنها ارتباط برقرار می کند، آنها در برخورد با موضوعات حساس نسبتاً مؤثر هستند. با این حال، رویکردهای مکالمه مستعد تولید اطلاعات مرتبط کمی هستند زیرا تلاش کمی برای هدایت گفتگو انجام می شود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده ها بسیار وابسته شرکت تحقیقات بازار محقق است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *