شرکت تحقیقات بازار و مصاحبه  نیمه ساختاریافته

شرکت تحقیقات بازار های نیمه ساختاریافته معمولاً شرکت تحقیقات بازار صورت کتبی انجام می شود و از پاسخ دهندگان می خواهد که شرکت تحقیقات بازار سؤالات پایان باز خاص پاسخ های مقاله ای کوتاه بدهند. پاسخ دهندگان آزادند که هر چقدر که می خواهند بنویسند. معمولاً سؤالات شرکت تحقیقات بازار بخش‌هایی تقسیم می‌شوند و در هر بخش، سؤال آغازین با چند سؤال کاوشگر دنبال می‌شود. وقتی اینها شرکت تحقیقات بازار صورت چهره شرکت تحقیقات بازار چهره انجام می شوند، جا برای پیگیری های ساختارمند کمتر وجود دارد.

از مزایای این رویکرد می توان شرکت تحقیقات بازار توانایی پرداختن شرکت تحقیقات بازار مسائل خاص تر اشاره کرد. تفسیر پاسخ ها معمولا آسان تر از سایر رویکردهای کیفی است. از آنجایی که محقق شرکت تحقیقات بازار سادگی می تواند آماده شود. والات شرکت تحقیقات بازار صورت کتبی زودتر از موعد مقرر و اگر شرکت تحقیقات بازار صورت کتبی سوالات بدون حضور مصاحشرکت تحقیقات بازار کننده انجام شود، مصاحشرکت تحقیقات بازار های نیمه ساختاریافته می تواند نسبتاً مقرون شرکت تحقیقات بازار صرفه باشد.

برخی از محققان علاقه مند شرکت تحقیقات بازار مطالعه کلیشه های فروشنده خودرو از مصاحشرکت تحقیقات بازار های نیمه ساختاریافته کیفی برای ترسیم شناخت (حافظه) مصرف کنندگان استفاده کردند. مصاحشرکت تحقیقات بازار نیمه ساختاریافته با یک کار انجمن آزاد آغاز شد.

وقتی شرکت تحقیقات بازار یک «فروشنده خودرو» فکر می کنید، پنج مورد اول را فهرست کنید.

این موضوع با یک سوال تحقیقی پیگیری شد.

شکل ظاهری یک “فروشنده خودرو” معمولی را شرح دهید.

این با سؤالاتی در مورد نحوه عملکرد فروشنده خودرو و احساس پاسخ دهنده در حضور فروشنده خودرو دنبال شد. نتایج شرکت تحقیقات بازار تحقیقی منجر شد که نشان می دهد چگونه اطلاعاتی که مصرف کنندگان پردازش می کنند در حضور یک فروشنده خودرو معمولی متفاوت است، برخلاف کمتر معمولی فروشنده خودرو.

مشاهده

در طول این فصل، توضیح داده ایم که چگونه مشاهده می تواند یک ابزار کیفی بسیار مهم باشد. رویکرد مشارکت‌کننده-مشاهده نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از مشاهده برای کشف مسائل مختلف استفاده کرد. معنی از یادداشت های میدانی استخراج می شود. یادداشت‌های میدانی، توصیف محققین از آنچه واقعاً در میدان اتفاق می‌افتد است. سپس این یادداشت‌ها شرکت تحقیقات بازار متنی تبدیل می‌شوند که معنا از آن استخراج می‌شود.

مشاهده ممکن است شرکت تحقیقات بازار صورت بصری نیز انجام شود. محققان ممکن است مصرف کنندگان را در خانه خود مشاهده کنند، همانطور که در بالا ذکر شد، یا سعی کنند از سوابق عکاسی از یک نوع یا نوع دیگر دانش کسب کنند. مشاهده می تواند بسیار کم هزینه باشد، مانند زمانی که یک همکار پژوهشی می نشیند و شرکت تحقیقات بازار سادگی رفتار را مشاهده می کند، یا می تواند بسیار پرهزینه باشد، مانند اکثر مطالعات شرکت کننده- ناظر. تحقیقات مشاهده ای برای شرکت تحقیقات بازار دست آوردن بینش در مورد چیزهایی که پاسخ دهندگان نمی توانند یا نمی خواهند شرکت تحقیقات بازار صورت شفاهی بیان کنند، بسیار سودمند است.

■ کلاژ

محققان بازاریابی گاهی اوقات از پاسخ دهندگان می خواهند که یک کلاژ برای نشان دادن تجرشرکت تحقیقات بازار خود در مورد کالا، خدمات یا برند آماده کنند. سپس کلاژها شرکت تحقیقات بازار همان روشی که دیالوگ‌های متنی تحلیل می‌شوند، برای معنا تجزیه و تحلیل می‌شوند. حتی می‌توان از نرم‌افزار رایانه‌ای برای کمک شرکت تحقیقات بازار توسعه نظریه‌های پایه بالقوه از بازنمایی‌های بصری استفاده کرد.

 هارلی دیویدسون تحقیقی را سفارش داد که در آن کلاژهایی که احساسات را در مورد هارلی دیویدسون نشان می‌داد بر اساس اینکه پاسخ‌دهنده مالک هارلی بود یا مالک برند رقیب، مقایسه شد. در خارج از منزل. این مضامین در گروه های غیر هوگ ظاهر نشدند. این منجر شرکت تحقیقات بازار تحقیقات تاییدی شد که شرکت تحقیقات بازار هارلی کمک کرد تا شرکت تحقیقات بازار رشد خود ادامه دهد و شرکت تحقیقات بازار طور خاص برای بخش های مختلف بازار جذاب تر شود.

مانند تکمیل جملات و تداعی کلمات، کلاژها اغلب در برخی رویکردهای دیگر مانند گروه تمرکز یا مصاحشرکت تحقیقات بازار عمیق استفاده می شوند. کلاژها مزیت انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهند، اما در عین حال بسیار تابع تفاسیر محقق هستند.

آزمون درک موضوعی

یک آزمون درک موضوعی (TAT) شرکت تحقیقات بازار آزمودنی ها تصویر(هایی) مشرکت تحقیقات بازارم نشان می دهد که در آن مصرف کنندگان و محصولات مرکز توجه هستند. محقق از آزمودنی می خواهد که بگوید در حال حاضر در تصویر(ها) چه اتفاقی می افتد و چه اتفاقی ممکن است بیفتد. از این رو، مضامین (مضمونی) بر اساس استفاده ادراکی-تفسیری (برداشت) تصاویر استخراج می شوند. سپس محقق محتویات داستان هایی را که آزمودنی ها بیان می کنند، تجزیه و تحلیل می کند.

محرک تصویر یا کارتونی باید شرکت تحقیقات بازار اندازه کافی جالب باشد تا بحث را تشویق کند، اما آنقدر مشرکت تحقیقات بازارم باشد که ماهیت پروژه تحقیقاتی را فاش نکند. نباید سرنخ هایی در مورد استعداد مثبت یا منفی شخصیت داده شود. پیش‌آزمون یک TAT که بررسی می‌کرد چرا مردان ممکن است اره‌های برقی بخرند، از تصویر مردی استفاده کرد که شرکت تحقیقات بازار یک درخت بسیار بزرگ نگاه می‌کرد. پاسخ دهندگان تحقیق صاحب خانه و هیزم شکن آخر هفته بودند. آنها تقریباً شرکت تحقیقات بازار اتفاق آرا گفتند که برای مقابله با این وضعیت از یک جراح درخت کمک حرفه ای می گیرند. بنابراین، در مراحل اولیه آزمایش، محققان دریافتند که تصویر شرکت تحقیقات بازار اندازه کافی مشرکت تحقیقات بازارم نیست. درخت خیلی بزرگ بود و شرکت تحقیقات بازار پاسخ دهندگان اجازه نمی داد کار قطع درخت را شناسایی کنند. اگر آزمودنی‌ها دیدگاه‌های خود را شرکت تحقیقات بازار موقعیت نشان دهند، محیط زیست باید یک مشکل کاملاً تعریف شده و آشنا باشد، اما راه‌حل باید مشرکت تحقیقات بازارم باشد.

غالباً، TAT از مجموعه‌ای از تصاویر با مقداری پیوستگی تشکیل می‌شود، شرکت تحقیقات بازار طوری که داستان‌ها ممکن است در تنظیمات مختلفی ساخته شوند. تصویر اول ممکن است دو نفر را در حال بحث درباره یک محصول در یک سوپرمارکت شرکت تحقیقات بازار تصویر بکشد. در تصویر دوم، ممکن است شخصی در حال تهیه محصول در آشپزخانه باشد. تصویر نهایی ممکن است محصولی را که در میز شام سرو می شود نشان دهد. یک TAT ممکن است شامل چندین عکس مشرکت تحقیقات بازارم از یک اسکیت‌بردباز باشد و سپس او را در حال رفتن شرکت تحقیقات بازار فروشگاه نشان دهد.

یک نسخه ناامید کننده تصویر از TAT از یک نقاشی کارتونی استفاده می کند که در آن پاسخ دهنده دیالوگی را پیشنهاد می کند که در آن شخصیت ها ممکن است درگیر شوند. شکل 5.6 در صفحه بعد یک تصویر کاملا مشرکت تحقیقات بازارم از یک اتفاق روزمره است. دو کارمند اداری در یک موقعیت نشان داده می شوند و از پاسخ دهنده پرسیده می شود که زن ممکن است در مورد چه چیزی صحبت کند. این تنظیم می تواند برای بحث در مورد محصولات استفاده شود. بسته بندی، نمایش کالا، پرسنل فروشگاه و غیره.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *