تست مفهوم در تحقیقات بازاریابی

نقش اصلی پژوهش در غربالگری ایده، آزمایش مفهوم است. آزمون مفهومی یک نوع تحقیق اکتشافی است که اغلب انجام می‌شود که نشان‌دهنده بسیاری از روش‌های تحقیقاتی مشاشرکت تحقیقات بازار است که همگی دارای یک هدف هستند: غربالگری ایده‌های جدید، تجدیدنظر شده یا تغییر موقعیت‌یافته. اگرچه از اصطلاح آزمایش استفاده می‌شود.

رویکردهای آزمایش مفهوم عمدتاً کیفی هستند. معمولاً، یک بیانیه مکتوب، نمایش تصویری، یا فرم توصیف ایده دیگر شرکت تحقیقات بازار پاسخ‌دهندگان ارائه می‌شود و از آنها نظر می‌خواهند. این سؤالات تقریباً همیشه شامل این است که آیا این ایده دوست‌داشتنی است، آیا مفید است یا خیر، و آیا شرکت تحقیقات بازار نظر جدید می‌رسد یا خیر. سپس شرکت تحقیقات بازار پاسخ دهندگان فرصتی داده می شود تا شرکت تحقیقات بازار صورت شفاهی این ایده را توضیح دهند

 نوشتن، یا از طریق برخی ارتباطات بصری. آزمایش مفهوم امکان ارزیابی اولیه را قبل از تعهد هر تحقیق و توسعه اضافی، تولید یا سایر منابع شرکت فراهم می کند. شاید شرکت تحقیقات بازار همان اندازه مهم، تجزیه و تحلیل کیفی نظرات پاسخ دهندگان موضوعاتی را ارائه می دهد که می توانند برای شرکت تحقیقات بازاربود محصول مورد استفاده قرار گیرند.

فرآیندهای آزمایش مفهوم زمانی شرکت تحقیقات بازارترین کار را انجام می دهند که نه تنها ایده هایی را با بیشترین پتانسیل شناسایی کنند، بلکه شرکت تحقیقات بازار اصلاحات مهمی نیز منجر شوند، شرکت آلمانی تولید کننده محصولات مراقبت از مانند همه شرکت های محصولات مصرفی، دائما در حال توسعه و بررسی ایده های جدید محصول است.

یک ایده شامل یک کرم پوستی برای پنهان کردن لک بود که با انعکاس نور از لک و باعث “ناپدید شدن” آن می شد. در طول آزمایش مفهومی، اکثر مصرف کنندگان علاقه مند بودند اما در مورد توانایی های مرطوب کنندگی آن سؤالاتی پرسیدند. در نتیجه، این محصول با تاکید بر توانایی آن در پنهان کردن لکه ها و مرطوب کردن پوست معرفی شد.

شرکت تحقیقات بازار همین ترتیب، اگر ونس محصولات اسنوبورد و دوچرخه سواری را شرکت تحقیقات بازار عنوان راهی برای افزایش درآمد فروش معرفی کند، آن محصولات باید تحت غربالگری مفهومی قرار بگیرند. ایده Vans برای اسنوبورد سواران یا دوچرخه سواران چه معنایی دارد؟ واضح است که آزمایش مفهومی شامل تکنیک‌های مصاحشرکت تحقیقات بازار کاوشگر در این تلاش مفید خواهد بود.

شکل 5.2 بیانیه های مفهومی عالی برای دو مفهوم جدید رستوران زنجیره ای جایگزین را نشان می دهد. هر کدام توسط یک امتیاز ملی عرضه می شوند که رستوران های زنجیره ای مختلفی را اداره می کند که با رستوران هایی مانند Hooters و Outback Steakhouse رقابت می کنند. عباراتی که موارد نامشهود (تصویر برند، ظاهر محصول، نام و قیمت) و توصیفی از محصول را شرکت تحقیقات بازار تصویر می‌کشند واقعیت را شبیه‌سازی می‌کنند. ایده محصول شرکت تحقیقات بازار وضوح شرکت تحقیقات بازار شرکت‌کننده در تحقیق منتقل می‌شود که سپس از او خواسته می‌شود شرکت تحقیقات بازار نحوی پاسخ دهد. نظرات آنها تبدیل شرکت تحقیقات بازار اطلاعات کلیدی شرکت تحقیقات بازار دست آمده .

پدیدارشناسی بیانگر رویکردی فلسفی برای مطالعه تجربیات انسانی است که مبتنی بر این ایده است که تجرشرکت تحقیقات بازار انسانی خود ذاتاً ذهنی است و توسط زمینه ای که مردم در آن زندگی می کنند تعیین می شود.13 محقق پدیدارشناس بر چگونگی شکل گیری رفتار یک فرد توسط رابطه ای که با او دارد تمرکز می کند. محیط فیزیکی، اشیاء، افراد و موقعیت ها. پژوهش پدیدارشناختی شرکت تحقیقات بازار دنبال توصیف، تأمل و تفسیر تجربیات است.

محققان با گرایش پدیدارشناختی تا حد زیادی بر ابزارهای مصاحشرکت تحقیقات بازار مکالمه تکیه می کنند. وقتی مصاحشرکت تحقیقات بازار‌های محاوره‌ای چهره شرکت تحقیقات بازار چهره هستند، با نوار ویدئویی یا صوتی ضبط می‌شوند و سپس توسط محقق تفسیر می‌شوند. درعوض، از پاسخ دهنده تحقیق خواسته می شود تا داستانی در مورد تجر شرکت تحقیقات بازار ای تعریف کند. علاوه بر این، محقق باید هر کاری که ممکن است انجام دهد تا مطمئن شود که پاسخ دهنده در گفتن داستان خود راحت است.

یکی از راه‌های رسیدن شرکت تحقیقات بازار این هدف، عضویت در گروه است (شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، در سناریویی که قبلاً در این فصل توضیح داده شد، یک اسکیت‌بردباز شوید). راه دیگر ممکن است اجتناب از استفاده از نام واقعی شخص باشد. این ممکن است مخصوصاً در مطالعه موضوعات بالقوه حساس از جمله سیگار کشیدن، دزدی از مغازه یا سرقت کارکنان ضروری باشد.

رویه های تحقیقات بازاریابی

بنابراین، یک رویکرد پدیدارشناختی برای مطالعه معنای Vans ممکن است شرکت تحقیقات بازار زمان قابل توجهی نیاز داشته باشد. محقق ممکن است ابتدا هفته ها یا ماه ها را صرف هماهنگی با فرد یا گروه مورد علاقه کند تا سطح راحتی را ایجاد کند. در این مدت یادداشت های دقیقی از مکالمات انجام می شود. اگر شرکت تحقیقات بازار دنبال مصاحشرکت تحقیقات بازار باشد، محقق احتمالاً با درخواست از یک اسکیت‌بورد برای توصیف کفش‌هایش شروع نمی‌کند.

در عوض، درخواست رویدادهای مورد علاقه اسکیت‌بورد یا صحبت در مورد چیزی که یک اسکیت‌بورد را منحصرشرکت تحقیقات بازار‌فرد می‌کند، ممکن است باعث ایجاد مکالمه سازنده شود. شرکت تحقیقات بازار طور کلی، این رویکرد شرکت تحقیقات بازار عنوان راهی برای اجتناب از سؤالات اصلی و فراهم کردن هر فرصتی برای بینش های جدید، بسیار ساختاریافته است.

اهمیت تحقیقات بازاریابی

واژه هرمنوتیک در پدیدارشناسی اهمیت دارد. هرمنوتیک رویکردی برای درک پدیدارشناسی است که بر تجزیه و تحلیل متون متکی است که در آن شخص داستانی را درباره خود تعریف می‌کند. (14) سپس با پیوند دادن متن‌ها شرکت تحقیقات بازار یکدیگر یا شرکت تحقیقات بازار مضامینی که خارج از داستان بیان می‌شوند، معنا ترسیم می‌شود. این ارتباطات معمولاً با رمزگذاری معانی کلیدی بیان شده در داستان تسهیل می شود.

در حالی که درک کامل هرمنوتیک خارج از محدوده این متن است، برخی از اصطلاحات در هنگام استفاده از ابزارهای کیفی استفاده می شود. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک واحد هرمنوتیک شرکت تحقیقات بازار متنی از داستان پاسخ دهنده اشاره می کند که با موضوعی کلیدی از درون این داستان مرتبط است یا توسط محقق ارائه شده است. این بخش ها روش مهمی برای تفسیر داده ها هستند.

نرم افزار کامپیوتری برای کمک شرکت تحقیقات بازار کدنویسی و تفسیر متون و تصاویر وجود دارد. نقشه اطلس. ti یکی از این بسته‌های نرم‌افزاری است که اصطلاح واحد هرمنوتیک را در اشاره شرکت تحقیقات بازار گروه‌هایی از عباراتی که با معنی مرتبط هستند، شرکت تحقیقات بازار کار می‌برد. واحدهای هرمنوتیک و نرم افزارهای کامپیوتری نیز در رویکردهای گراندد تئوری بسیار مناسب هستند. یکی از اجزای مفید رویکردهای کامپیوتری، شمارنده کلمات است. کلمه شمارشگر تعداد دفعات استفاده از کلمات در یک داستان یا مصاحشرکت تحقیقات بازار ضبط شده را نشان می دهد. اغلب، کلمات متداول یک کلید را نشان می دهد.

قوم نگاری نشان دهنده راه هایی برای مطالعه فرهنگ ها از طریق روش هایی است که شامل فعال شدن بسیار در آن فرهنگ است. مشاهدات مشارکتی یک رویکرد تحقیق قوم نگاری را نشان می دهد. مشاهده مشارکتی شرکت تحقیقات بازار این معنی است که محقق در فرهنگی که در حال مطالعه است غوطه ور می شود و داده هایی را از مشاهدات خود می گیرد.

یک فرهنگ می تواند یک فرهنگ گسترده باشد، مانند فرهنگ آمریکایی، یا یک فرهنگ محدود، مانند باندهای شهری یا علاقه مندان شرکت تحقیقات بازار اسکیت بورد. فرهنگ سازمانی نیز برای مطالعه قوم نگاری مرتبط خواهد بود. 18 گاهی، محققین در واقع برای مدت طولانی کارمند یک سازمان شده اند. با انجام این کار، آنها بخشی از فرهنگ می شوند و با گذشت زمان سایر کارکنان شرکت تحقیقات بازار طور کاملاً طبیعی در اطراف محقق عمل می کنند.

محقق ممکن است رفتارهایی را مشاهده کند که کارمند هرگز آنها را آشکار نمی کند. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، محققی که رفتار اخلاقی فروشندگان را بررسی می‌کند، ممکن است در وادار کردن فروشنده خودرو برای افشای هرگونه تاکتیک فروش فریبنده بالقوه در یک مصاحشرکت تحقیقات بازار سنتی با مشکل مواجه شود. با این حال، تکنیک‌های قوم‌نگاری ممکن است منجر شرکت تحقیقات بازار این شود که فروشنده مراقب خود باشد و در نتیجه اکتشافات معتبرتری در مورد فرهنگ فروش خودرو شرکت تحقیقات بازار دست آید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *