اتوبان شهید ستاری، خیابان هفدهم، مجتمع پارسه، واحد 10