مبانی تحقیقات بازار 9

با نزدیک شدن به یک انتخابات عمومی، جادوگران تحقیقات بازار بریتانیا در حال مناقشه هستند. آخرین شماره مجله انجمن شرکت تحقیقات بازار بریتانیا ... ادامه مطلب

مبانی تحقیقات بازار 7

 در جامعه‌ای که مردم به طور فزاینده‌ای نسبت به تحقیقات بازاریابی بدبین می‌شوند، عدم پاسخگویی به موضوعی تبدیل می‌شود که با اثربخشی مرتبط است ... ادامه مطلب

مبانی تحقیقات بازار 6

اینترنت پتانسیل قابل توجهی به عنوان ابزاری برای تحقیقات بازاریابی دارد. این امکان را فراهم می کند که تحقیقات بازاریابی اولیه نسبت به استفاده ... ادامه مطلب

مبانی تحقیقات بازار 5

آژانس هایی از این نوع ممکن است بتوانند تقریباً تمام انواع تحقیقات بازاریابی را انجام دهند. شرکت ها اغلب مشاوره در زمینه بازاریابی و حتی مدیریت عمومی ارائه می دهند. ... ادامه مطلب

مبانی تحقیقات بازار 4

 تحقیقات بازار را می توان به اولیه و ثانویه و کیفی و کمی دسته بندی کرد. تحقیقات اولیه معمولاً برای استفاده خاص یک شرکت مشتری یا حتی توسط خود شرکت انجام می شود. ... ادامه مطلب

مبانی تحقیقات بازار 3

تحقیقات بازاریابی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری بازاریابی و حل مسئله فراهم می کند و بنابراین ممکن است به عنوان بخشی از سیستم اطلاعات بازاریابی در نظر گرفته شود. ... ادامه مطلب